25 juni: Dag van de Levensvragen?

25 juni: Dag van de Levensvragen?
Wat zijn levensvragen? 
Voorbeelden van levensvragen zijn: Wat betekent dit voor mij? Wat vind ik waardevol? Hoe kan ik verder? Uit CBS-onderzoek blijkt dat mensen langer leven en steeds langer thuis wonen. Hoewel we tegenwoordig minder binding hebben met een levensbeschouwelijke instantie, blijft de behoefte aan zingeving onverminderd groot.  
 
Geestelijke verzorging thuis
Geestelijke verzorging is er voor iedereen die behoefte heeft aan ondersteuning bij zingeving en vragen over het leven. Welke levens- of geloofsovertuiging je ook hebt. Geestelijk verzorgers bieden een luisterend oor en geven aandacht en ruimte voor het bespreekbaar maken van je vragen. Een vertrouwelijk gesprek kan opluchten, helpen bij het nemen van belangrijke beslissingen, of perspectief bieden om verder te kunnen.  


Subsidie
Subsidie is beschikbaar, waardoor meerdere gesprekken kosteloos zijn voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen met een ongeneeslijke ziekte en hun naasten en gezinnen met een kind (t/m 18 jaar) met een ernstige ziekte.  

“Ik wilde geen oplossingen”  
Jannie Oskam, auteur van het boek ‘Tussenland. Over leven met de dood in je schoenen’, is ongeneeslijk ziek en zegt over haar ervaring met geestelijke verzorging: “Het bijzondere voor mij was dat de geestelijk verzorger me hielp om vragen die bij mij speelden helder te krijgen. Er bleken thema’s onbewust te spelen, die niet ter sprake komen in een gesprek met vrienden. De naaste omgeving komt vaak met goedbedoelde adviezen, die oplossingsgericht zijn. Maar ik wilde geen oplossingen, want er is niet iets op te lossen. Ik wilde dat er naar me werd geluisterd. Dat is het allermooiste dat in de gesprekken gebeurde, om zo een weg te zoeken in mijn nieuwe leven.” 
 
Activiteiten 
In het kader van de eerste Dag van de Levensvragen vinden in het hele land diverse (online) evenementen plaats zoals workshops en webinars. In Oost Veluwe wordt de nieuwste blog van geestelijk verzorger Christine van Dijk gepubliceerd. Dit geeft een inkijkje in de ondersteuning die een Centrum voor Levensvragen kan bieden. En om 14.15 uur wordt geestelijk verzorger Eline Verbruggen geïnterviewd op RTV Apeldoorn.

Over Geestelijke verzorging thuis
Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk voor mensen van 50 jaar en ouder, volwassenen en kinderen in de palliatieve fase en hun naasten. Het initiatief wordt ondersteund door een aantal partners, waaronder Agora, Fibula, KBO-PCOB, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg, Nederlands Huisartsen Genootschap, Palliatieve Zorg Nederland, Sociaal Werk Nederland, Vereniging van Geestelijk Verzorgers en de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland.
 
Meer informatie

Regionale informatie: https://netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Centrum-voor-Levensvragen
Landelijke informatie: https://geestelijkeverzorging.nl/thuis
 
--------------------------------------------------------------- 

Noot voor redactie:  
De blog is als bijlage meegestuurd samen met een foto van de auteur Christine van Dijk.

Meer informatie  
Regionaal:
Berdine Koekoek, Projectleider van het Centrum voor Levensvragen Oost- Veluwe. Mail: B.koekoek@gelre.nl Telefoonnummer_ 06-36581651
Landelijk:
Birgitte Birnie, communicatieadviseur Geestelijke Verzorging Thuis, Agora, email: bbirnie@agora.nl of via +31 (0)6 83 92 25 93  

Karin Seijdell, communicatiemedewerker Vereniging van Geestelijk VerZorgers, email: karinseijdell@vgvz.nl of via +31 (0)6 171 37 235
 
Kijk voor meer informatie op:  
https://netwerkpalliatievezorg.nl/oostveluwe/Centrum-voor-Levensvragen
https://geestelijkeverzorging.nl/plattegrond/ 
https://geestelijkeverzorging.nl/thuis 
https://www.kinderpalliatief.nl/kind-gezin/regionale-netwerken-kinderpalliatieve-zorg 
https://geestelijkeverzorging.nl/levensvragen/
terug