Geloofsopvoeding via schatkisten Geloofsopvoeding via schatkisten

Het geloof doorgeven aan u (klein)kinderen is een lastige klus. Als kerk willen wij u graag bij helpen, naast de verschillende activiteiten die wij doen voor kinderen is er ook een geloofskoffer. Een koffer vol materialen die iedereen gratis mag lenen van de kerk die je helpen in de geloofsopvoeding. De koffers bevatten boeken, puzzels, tekeningen om het gesprek met uw kind aan te gaan. Er zijn koffers voor kinderen van 0-4 jaar, van 4-8 jaar en van 8-12 jaar.De koffers kunt u lenen voor een maand bij onze kerkelijk werker Remko Groen via email of op maandag of dinsdag te bellen met 0618270616

 
Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden Basiscatechese, keerpuntfeest en kerkvrienden

De basiscatechese is bestemd voor kinderen die in groep 8 van de basisschool zitten. Deze catechese bestaat uit twee blokken van vijf bijeenkomsten, waarin de kinderen  kennis maken met de Bronkerk en met wat daar allemaal gebeurt. Op een speelse en creatieve manier kunnen ze dingen ontdekken op het gebied van kerk, kerkdienst, bijbel en geloof.
De basiscatechese wordt afgesloten met het keerpuntfeest. Dat feest markeert de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs, van de kindernevendienst naar de tienerdienst, de overgang  naar de nieuwe levensfase: de puberteit.
Als teken dat de gemeente om het kind heen staat, krijgt elke jongere na de basiscatechese een kerkvriend. Een kerkvriend is een volwassen persoon uit de gemeente die zich betrokken voelt bij de jongere in zijn/haar leefwereld en ontwikkeling. De jongeren mogen zelf een kerkvriend uitzoeken; zo nodig wordt dat samen met hen gedaan.
De verantwoordelijkheid voor het vormgeven van de vriendschap ligt bij de volwassene. In de meeste gevallen groeien na verloop van tijd hartverwarmende en soms intensieve contacten tussen beide generaties.
Contact: Remko Groen
 

 
Jeugdwerk Tieners Jeugdwerk Tieners

Jarenlang bestonden de Tienerdienst en Pilotclub naast elkaar. Nu zijn deze twee groepen samen gegaan onder de werknaam 'Jeugdwerk Tieners'. Elke tweede vrijdag van de maand zullen de jongeren samen komen in twee leeftijdsgroepen. Tijdens deze avonden staan religieuze en maatschappelijke vormingsactiviteiten centraal staan, maar zal er zeker ook aandacht zijn voor ontspanning en samenzijn. Belangrijk uitgangspunt is iedere tiener wordt gezien en gehoord!
Contactpersoon: Leanne Kleinleugenmors Knotnerus  
 

 
Get inspired Get inspired

De jongvolwassenen die (veelal) de Pilotclub hebben afgesloten met een reis naar Moldavië komen telkens bij elkaar op de eerste zondag van de maand.  Beide gespreksgroepen, de 16+ en 18+ groep zullen voor een deel gezamenlijk een bijeenkomst hebben en deels een eigen programma volgen.
Op deze avonden gaan we dieper in op wat het christelijk geloof inhoudt, hoe het nu zit met die bijbelverhalen en met God. Ontmoeting en (soms) gezamenlijk eten en spreken over geloof en wat geloven voor jou persoonlijk betekent staan centraal op deze avonden. Hoe we een en ander vormgeven, kunnen we gezamenlijk afspreken. Eigen inbreng is zeer welkom.
Ook wie niet op de Pilotclub heeft gezeten, is van harte welkom op deze gespreksavonden!
Contactpersoon: Leanne Kleinleugenmors Knotnerus 
 

 
Belijdenis doen Belijdenis doen

Die jongeren die erover denken om belijdenis te doen, kunnen aan deze gespreksgroep deelnemen. Gaandeweg neem je het besluit of je in april belijdenis van het geloof wil doen.
Contact: Remko Groen