Actie vakantietas 2020

Actie vakantietas 2020
Wilt u ook een vakantietas sponsoren voor een kind voor wie de zomer niet zo zonnig is!
De vakantietas actie is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die momenteel in het AZC verblijven aan de Christiaan Geurtsweg. Juist nu kunnen deze kinderen een verrassing goed gebruiken!                                               
De Diaconie heeft 80 rugzakjes besteld. Nu we veel contact moeten vermijden zullen wij de tasjes zelf vullen met leuke spulletjes voor de leeftijden die ons worden aangereikt.
We vragen u dus om een tasje te sponseren. Dan kunt u meehelpen om deze actie dit jaar weer tot een succes te maken. U kunt dit doen door het bedrag van € 7,50 over te maken op rekeningnummer: NL68INGB0003451608 tnv E.N. de Boer ovv actie vakantietas.
Heeft u nog vragen? Mail of bel met Nelly de Boer tel: 5421823 of e.n.deboer@kpnmail.nl 
terug