Tekst van de week Tekst van de week
De mens is een riet, het zwakste in de natuur, maar hij is een denkend riet.
-Blaise Pascal-

Komende zondag
9.30 uur: Diaken Th. van Driel (Apeldoorn).
 
Actie vakantietasjes.

Actie vakantietasjes.
Zaterdag 6 juli zijn 3 volwassenen en 5 kinderen en een hele auto vol rugzakjes naar het AZC gereden. Daar stonden al heel veel kinderen ons op te wachten met in hun hand een flyer waar op stond dat ze om 13.00 uur speelgoed zouden krijgen.
lees meer »
 
Concerten door Ingeborg van Dokkum Concerten door Ingeborg van Dokkum
Op zaterdag 6 en 27 juli om 16.00 uur bespeelt Ingeborg het Chamadron te Havelte. Het Chamadron is een orgel met alleen tongwerken, opgesteld om buiten te kunnen beluisteren. Het klinkt alsof er trompetspelers vanuit een toren spelen. In Havelte is het Chamadron opgesteld in de toren van de N.H. Kerk. Het orgel bezit een reeks van vijftig trompetten, die horizontaal uit de toren van de kerk steken.
Op dinsdag 30 juli om 11.30 uur bespeelt Ingeborg het grote orgel in het Orgelmuseum van Elburg.
 
Dinsdag 23 juli 2019 Dialoog: van betekenis tot het einde

Dinsdag 23 juli 2019 Dialoog: van betekenis tot het einde
Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij uw ervaringen, ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. We luisteren naar elkaars verhalen en ontdekken wat van betekenis is. De volgende thema’s worden besproken; Hoe kun je voor elkaar van betekenis zijn rondom het levenseinde? Wat is van waarde in het gesprek over het levenseinde? Welke wensen heb je? We willen bereiken dat deelnemers geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar huis gaan en hun wensen aan dierbaren kenbaar maken. De getrainde gespreksleider van de coalitie Van Betekenis tot het Einde zorgt voor een respectvolle omgeving waarin iedereen tot recht komt.
Locatie:  Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn
Tijd:        Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00
Café Doodgewoon
 
Kerkenraad woensdag 19 juni 2019 Kerkenraad woensdag 19 juni 2019
Aan het aantal aanwezigen te zien was het duidelijk de laatste kerkenraadvergaring van dit seizoen. Toch was er nog genoeg te bespreken:
lees meer »
 
Ugchelen voor de voedselbank in juli

Ugchelen voor de voedselbank in juli
 
Enquête digitale nieuwsbrief en website Enquête digitale nieuwsbrief en website

 

Binnen de Bronkerk communiceren we via diverse interne communicatiemiddelen. Graag willen we weten wat u van de meest gebruikte interne communicatiemiddelen vindt, te weten de website, de Bronkerkbrief en de Digitale Nieuwsbrief. Wilt u uw mening geven? Vul dan de enquête in.

 
Vrijdaginloop

Vrijdaginloop
Op vrijdag 10 mei start er een nieuwe activiteit in De Duiker, bestemd voor alle Ugchelenaren. Een ieder, jong en oud, die gezellig in gesprek wil gaan met bekende en onbekende inwoners van Ugchelen, is welkom tussen 16.30 en 18.30 uur. Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden. Daarna zijn de consumpties voor eigen rekening. En wie weet kunt u ook nog genieten van een hartig hapje.
Kom ook eens een kijkje nemen.
We hopen dat dit initiatief aanslaat, zodat we dit iedere tweede vrijdag van de maand kunnen voortzetten.
Voor vragen: Toos Kwappenberg, tel. 5331327.
 
Afsluiting diaconaal project "Onderwijs voor Dalitkinderen in India".

Afsluiting diaconaal project "Onderwijs voor Dalitkinderen in India".
Op zondag 10 maart heeft de diaconie het project Onderwijs aan Dalitkinderen in India afgesloten. Dat gebeurde in de Duiker, waar we pater Frans Baartmans te gast hadden. Hij heeft tientallen jaren gewoond, gewerkt en geleefd te midden van de Dalit en wilde graag zijn ervaringen en zijn boodschap met ons delen. Dat deed hij mede aan de hand van een mooie film, die hem volgt bij zijn activiteiten daar: Broken still one. Een indrukwekkend verslag van de situatie waarin zo’n 300 milljoen Dalit mensen –de kastelozen of onaanraakbaren- leven.
In de ruim 2 jaar dat we dit project van Kerk in Actie gesteund hebben is er in totaal meer dan € 20.000 opgebracht. Daarmee wordt de organisatie CARDS in India geholpen bij haar werk om bala-bata’s (naschoolse opvang voor Dalitkinderen) te onderhouden en uit te breiden.
Het nieuwe diaconale project waar we ons de komende tijd aan zullen verbinden is: CASA SPERANTA – NECULAIEUCA MOLDAVIË’
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk per 2018

Vacatures Bronkerk per 2018
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.