Tekst van de week Tekst van de week
Het is verstandiger een kaars aan te steken dan te klagen over de duisternis.
-Lao Tsi-

Komende zondag
Zondag 31 mei Pinksteren
BRONKERK - DIGITAAL
09.30 UUR: ds. A. R. Davelaar, Oecumenische Viering
Vanaf zaterdag te beluisteren via www.kerkomroep.nl
 
Oecumenische online Pinksterviering

Oecumenische online Pinksterviering
Thema: dromen vangen
Waar droom jij/waar droomt u van?
In de online Pinksterviering gaan we dromen over de toekomst. En daar hebben we uw droom bij nodig! U kunt uw droom opschrijven en in de brievenbus van de Bronkerk doen, of mailen naar predikantRD@bronkerk.nl. Graag vóór vrijdag 29 mei, 12:00uur. In de online kerkdienst hoort u deze dromen terug.
Naast onze eigen dromen, willen we ook meehelpen om de dromen van kinderen met een ernstige, soms levensbedreigende ziekte, te laten uitkomen. We doen dat door de stichting Make a Wish te steunen, want zij zetten zich hiervoor in. In de viering hoort u meer over deze stichting van een dorpsgenoot. Een bijdrage kan overgemaakt naar IBAN NL72 RABO 0103 1157 73, ten
name van: Diaconie Prot. Gemeente te Ugchelen, o.v.v. Make a Wish.
Wie we ook zijn, wat we ook geloven, we dromen allemaal. We hopen dat u met ons mee droomt en afstemt op de Pinksterviering, vanaf zondag 31 mei te beluisteren via kerkomroep.nl.
De Oecumenische Stuurgroep Ugchelen
 
Audio-leerhuis Audio-leerhuis

Voor veel mensen beloofd de komende zomer een zomer te worden die zal worden doorgebracht op balkon of achtertuin. Samenkomsten zullen (misschien) op beperkte schaal plaats kunnen vinden en het onderlinge gesprek en theologische verdieping zal voorlopig met hindernissen gepaard gaan.
Om dat alles enigszins te ondervangen en het onderlinge gesprek toch te bevorderen wordt er gewerkt om een vorm van audio - leerhuis in te richten.
Heeft u, na het luisteren van de opnamen, vragen of wilt u hierover doorpraten? Laat het ons weten! U krijgt bericht wanneer er een video-telefoonkring of een zoomgesprek plaatsvindt.
Het onderwerp van de eerste opname neemt Bas Stigter voor zijn rekening. Het zal een inleiding zijn op de apostel Paulus. In wat voor wereld leefde hij, wat was de politieke realiteit in die tijd? Hij was een Farizeeër, maar van welke school en wat was zijn denkwereld? De ontmoeting met Christus veranderde zijn denken, maar wat veranderde er precies?
Het is een experiment en zoals bij elk experiment zijn er reacties en suggesties nodig om het voor velen van betekenis te kunnen laten zijn. Reageer dus met ideeën en suggesties hoe het beter kan en/of waarnaar uw interesse uitgaat.

Regina Davelaar, 06-12837524
email: predikantRD@bronkerk.nl
Bas Stigter, 06-25034543
e-mail: baseline.he@upcmail.nl
 

 
Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten

Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten
Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
Vanaf 1 juni 2020 mogen er 30 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Vanaf 1 juli 2020 mogen er 100 mensen aanwezig zijn bij religieuze bijeenkomsten. Gemeenten kunnen gebruik maken van deze versoepeling, maar zoek niet de grenzen op van wat kan en mag. Zo is het bijvoorbeeld niet toegestaan om met meerdere groepen van 30 of 100 mensen in verschillende zalen in hetzelfde kerkgebouw bij elkaar te komen. Ondanks de versoepeling van de maatregelen is een online viering nog steeds een goed en verstandig alternatief.
Het volledige protocol is hier te lezen.
 
9 tips om liefdevol met het corona-protocol voor kerken om te gaan 9 tips om liefdevol met het corona-protocol voor kerken om te gaan
In alle kerken ligt nu het 'Protocol kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten' klaar om geïmplementeerd te worden. En dat is maatwerk. Ieder gebouw is anders, en veel belangrijker: iedere gemeente is anders. Daarom is het belangrijk het protocol toe te passen met een sausje van liefde. Liefde geeft smaak aan wat je doet. Ook als het om protocollen gaat. Hoe doe je dat?
lees meer »
 
Nieuw: de Denktank Nieuw: de Denktank
Nu de maatregelen om de coronacrisis te beteugelen versoepeld worden komt ook de vraag hoe we het kerkelijk leven weer kunnen opstarten. Daarvoor is er een ‘denktank’ geformeerd bestaande uit  leden van de KR en de werkgroep Vieren.
Doel van de Denktank:
‘Door de coronacrisis liggen alle kerkelijke en niet kerkelijke activiteiten in en rond de Bronkerk /Duiker stil. De coronamaatregelen worden stapsgewijs versoepeld en dat vraagt om stapsgewijze aanpassingen, gebaseerd op voortschrijdend inzicht. De Denktank zal dit proces initiëren en daarover met voorstellen komen naar kerkenraad en gemeente.’
lees meer »
 
Actie vakantietas 2020

Actie vakantietas 2020
Wilt u ook een vakantietas sponsoren voor een kind voor wie de zomer niet zo zonnig is!
De vakantietas actie is bedoeld voor kinderen tot 12 jaar die momenteel in het AZC verblijven aan de Christiaan Geurtsweg. Juist nu kunnen deze kinderen een verrassing goed gebruiken!                                               
De Diaconie heeft 80 rugzakjes besteld. Nu we veel contact moeten vermijden zullen wij de tasjes zelf vullen met leuke spulletjes voor de leeftijden die ons worden aangereikt.
We vragen u dus om een tasje te sponseren. Dan kunt u meehelpen om deze actie dit jaar weer tot een succes te maken. U kunt dit doen door het bedrag van € 7,50 over te maken op rekeningnummer: NL68INGB0003451608 tnv E.N. de Boer ovv actie vakantietas.
Heeft u nog vragen? Mail of bel met Nelly de Boer tel: 5421823 of e.n.deboer@kpnmail.nl 
 
Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen op tot mondiale Covid-19 aanpak Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen op tot mondiale Covid-19 aanpak
De steunverklaring van religieuze en levensbeschouwelijke leiders, waaronder de Raad voor Kerken, die half april naar buiten werd gebracht, kan ook op steun van onze Bronkerkgemeenschap rekenen. We zijn ons bewust dat we naast onze betrokkenheid bij de eigen kerk- en dorpsgemeenschap oog moeten hebben bij wat er over onze grenzen gebeurt en dat bij de bestrijding van een virus als Covid-19 (Corona) dat geen nationale grenzen kent, een mondiale aanpak dringend nodig is.
lees meer »
 
Vakantiegeld Samen Delen voor de 9e keer

Vakantiegeld Samen Delen voor de 9e keer
In Apeldoorn groeit 6,7% van de kinderen op in armoede. Meer dan 7.000 inwoners leven onder de armoedegrens. De oorzaken zijn verschillend: verlies van werk, werkenden met een laag inkomen, mensen een met een lichamelijke of psychische beperking, ouderen die geen of weinig pensioen hebben en mensen die door een stapeling aan gebeurtenissen in de schulden terecht zijn gekomen.

 
lees meer »
 
Moment van bezinning in de Bronkerk Moment van bezinning in de Bronkerk
Graag zouden we de kerk open stellen voor iedereen die vooral nu behoefte heeft aan een moment van  bezinning. Gezien de strenge maatregelen is dat bijna niet uitvoerbaar. Toch willen we daarvoor de gelegenheid geven elke woensdag van 18.45-19.30. Verder kan er naar muziek geluisterd worden of een kaarsje aangestoken. Als u komt houdt dan rekening met de verplichte afstand.
 
Corona hulplijn Corona hulplijn
In Ugchelen werken Noaberschap en de Bronkerk samen om aan mensen hulp te bieden in deze Corona tijd. Wat betreft hulp kunt u denken aan boodschappen doen, hondje uitlaten, even een telefonisch gesprekje dus ‘corona gerelateerde’ hulp. Ook zijn er telefooncirkels waar u aan deel kunt nemen.
Voor hulp kunt u bellen met:
Wineke Blom                   06 41816541
Foortje van der Heijden  06 41808328
Annemieke Debets         06 14976776
Chris de Winter               06 10917060
Voor Apeldoorn en omliggende dorpen is er ook de ONE hulplijn 055-3010548
Deze hulpdienst is bereikbaar van 9.00 uur tot 22.00 uur.
 
De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!

De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!
Er hangt een prachtige banier buiten bij de Bronkerk. Daar staat op: ‘De kerk is geen gebouw – dat zijn wij! Juist nu!’ Wij met z’n allen! Wij willen in deze tijd laten zien dat de kerk niet afhankelijk is van een gebouw. Wij met elkaar vormen een levende gemeenschap, waar het niet gaat om vrome woorden. Het gaat om het handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht: omzien naar elkaar, voor elkaar op de bres staan en met elkaar meeleven, met een ieder die op ons pad komt, geloofsgenoot, dorpsgenoot of verre genoot, zonder aanziens des persoons.
Iedere zondag een kerkdienst! Luister mee op kerkomroep.nl, en volg ons via instagram, twitter, facebook en www.bronkerk.nl’, staat er op de banner. Een uitnodiging die nu door velen wordt gezien, waar zij gehoor aan kunnen geven om juist in deze tijd bemoedigd, getroost en geïnspireerd te worden.
 
Diaconaal project als cadeautip Diaconaal project als cadeautip
Viert u een jubileum, bruiloft, geboorte of afscheid en heeft u zelf geen behoefte meer aan een cadeau omdat ‘u alles toch al heeft’?
Denk dan eens aan ons diaconale project Casa Speranta in Moldavië!
Deze is bijzonder geschikt om het werk van de familie Bejan met een speciale gift te steunen, zodat zij hun droom kunnen verwezenlijken met de bouw van een gezinshuis voor weeskinderen. Zamel zelf geld in of vraag uw gasten hun gift rechtstreeks naar Kerk in Actie over te maken.
Bankrekening:  NL72 RABO 0103 115 773
t.n.v. Diaconie Bronkerk o.v.v. kindertehuis Moldavië
Namens de familie Bejan, hartelijk dank
 
 
Digitale Nieuwsbrief Bronkerk Digitale Nieuwsbrief Bronkerk
Vanaf januari 2019 zal de Bronkerk beschikken over een Digitale Nieuwsbrief. Daarin komt allerlei nieuws uit de gemeente. De Nieuwsbrief is tevens bestemd voor meer persoonlijke zaken, zoals geboorte, ziekte, overlijden, om zo ook het meeleven met elkaar als Bronkerkgemeenschap te bevorderen. Deze brief wordt zo mogelijk wekelijks per mail wordt verstuurd naar mensen die zich daarop hebben geabonneerd.
lees meer »
 
Vacatures Bronkerk

Vacatures Bronkerk
De Bronkerk heeft veel vrijwilligers. Sommigen zijn heel zichtbaar, anderen minder. Er is van alles te doen, vast ook voor u. Daar is deze oproep voor. Om bij u/jou onder de aandacht te brengen waar op dit moment versterking wordt gezocht. Voor detail kijk bij: Vacatures
 
Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers Mededeling voor Samsung Tablet gebruikers
Als u met uw Samsung Tablet onze website bekijkt, kan het voorkomen dat het menu dat u aantikt niet open blijft staan. Dat is erg vervelend omdat u dan niet één van de submenu’s kunt kiezen.
We zijn er achter gekomen dat als u op het pijltje achter het menu-item twee maal (snel) achter elkaar tikt, het menu open blijft staan, zodat u een keuze kunt maken uit één van de submenu’s.