Antwoorden op de quiz

Antwoorden op de quiz
De quiz bestond uit 4 rondes van 10  vragen:
 1. Verbonden met elkaar
 2. Bijbelkennis van het Oude Testament
 3. Bijbelkennis van het Nieuwe Testament en vragen over het christendom
 4. Ken je gemeente

Ronde 1: Verbonden met elkaar
 
 1. In welk jaar waaide het dak van de kerk. 1924
 2. Hoeveel zitplaatsen waren er standaard in de Bronkerk (voor Corona)214
 3. Noem de naam van de adverteerder uit de Bron (Monuta)
 4. Uit hoeveel pijpen bestaat het orgel (871)
 5. Hoeveel vrijwilligers vallen er onder de jeugdraad (34)
 6. Kleuren kerkelijk jaar ? (wit-groen-paars-wit-rood-groen-paars-wit
 7. A.  In welk jaar  is de catwalk begonnen 2005
B.  Hoe vaak is er opgetreden 256
 1. Hoeveel leden telde onze gemeente op 1-6-2020 de gemeente? (950)
 2. Wat staat er op de twee euromunt  (God zij met ons)
 3. Het verhaal van de zondeval van Adam en Eva in het paradijs.
Bijbelkennis van het Oude Testament
 1. Hoeveel wetten heeft Mozes gegeven aan het volk Israël? 613
 2. Het spreekwoord wie een kuil graaft voor een ander valt er zelf in, is gebaseerd op een Bijbelverhaal. Daniel 6 vers 22:25 en in Spreuken 26:27
 3. Wat is de juiste volgorde van de drie aartsvaders? Abraham, Izak en Jakob.
 4. De Bijbel heeft als eerste gezegd dat de aarde rond is. Waar, dit staat in Jesaja 40:22: ”Hij die zetelt boven de omtrek van de aarde…”
 5. Hoe oud was Noach toen de zondvloed kwam? 600 jaar, dit staat in Genesis 7: 6: “Noach was 600 jaar oud toen de watervloed over de aarde kwam”
 6. Welke betekenissen hebben de namen Adam en Eva. Mens en de leven gevende
 7. Wie was, volgens de Bijbel, verantwoordelijk voor de dood van precies een kwart van de wereldbevolking? Kaïn
 8. Uit hoeveel bijbel boeken bestaat het O.T en het N.T 39 en  27
 9. Welke ‘ongeschreven regel’ wordt in de Bijbel beschreven? Sta op voor oude mensen (Leviticus 19:32)
10) Koning David.


Bijbelkennis Nieuwe Testament en christendom:
 1. Door wie werd de Heere Jezus gedoopt? Johannes de Doper
 2. In hoeveel talen kun je de Bijbel lezen? 3300
 3. Wat is het kortste hoofdstuk in de Bijbel? Psalm 117
 4. Wat is het eerste en het laatste woord in de Bijbel? In (het begin schiep God de hemel en de aarde) en (de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen.) Amen en Allen!
 5. Noach in de ark
 1. Hoeveel Christenen zijn er anno 2020 op de wereld? (schatting) 2,4 miljard.
 2. Hoeveel dagen zit er tussen Pasen en Pinksteren? 50 dagen
 3. Noem drie gelijkenissen over verloren en gevonden. Het verloren schaap / muntstuk /en zoon.
 4. Welke leerling liep net als Jezus over het water? Petrus
 5. Samuël
https://lh6.googleusercontent.com/48n9fYufXPEOs3bt-NcX5SzkfH1XZ5jF-Jq25r4GZv_IA0x7OnfqV_hvz6HFS34VEfZoAF9wnUhkXtNC9F-_sr5s9ZKsfpqKJLzIrBW5pnju7vQ4A7iXeooHRr1XVqboDhI6bXdz0qbsGV0

Ken je gemeente
 1. Wat zijn de favoriete hobby’s  van dominee Eline? Fietsen en dwarsfluit
 2. Wat was de opbrengst van de eerste WPU 4251,= gulden
 3. Noem zes namen van predikanten die verbonden zijn geweest aan de Bronkerk
Pol/Wijbenga/Verbeek/Kievit/Boggelen/Ramaker
 1. In welk dorp is Remko  geboren? Lelystad
 2. Welk bijbelverhaal staat hier Daniël 4
 1. Welk merk auto rijdt dominee Regina? Citroen
 2. Hoe oud zijn Eline/Remko en Regina bij elkaar opgeteld 125 
 3. In welk jaar werd het eerste Keerpuntfeest gehouden? 1999
 4. Wat was het onderwerp startzondag 2019 De Groene kerk/Duurzaamheid
 5. Hoeveel maanden is ds. Regina in dienst van de Bronkerk? 20
terug