Bibliodrama – ds Eline van Iperen Bibliodrama – ds Eline van Iperen
Bibliodrama is een speelse manier om bijbelverhalen tot leven te brengen. Dat doen we door met een (vaste) groep een bijbelverhaal te lezen, en daarna in de huid te kruipen van één van de personages uit het verhaal en (gedeeltes van) het verhaal uit te beelden of uit te spelen. Het verhaal komt daardoor letterlijk tot leven, en je ervaart aan den lijve hoe het kan zijn om (bijvoorbeeld)
  • (als de bloedvloeiende vrouw) door Jezus aangeraakt te worden,
  • (als een van de kinderen) door Jezus’ discipelen verhinderd te worden om zijn zegen te ontvangen
  • (als farao) te beslissen over leven en dood
  • (als Jona) geen gehoor willen geven aan God/ je roeping
Op deze manier bezig zijn met bijbelverhalen levert niet alleen speelplezier op, maar ook verrassende inzichten over het verhaal, jezelf, de actualiteit en (je kijk op) God. Kom, doe en beleef het mee!
Wat ook nog gezegd moet worden: ik volg een opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama. Eén jaar van de opleiding zit er al op, het tweede en laatste jaar ligt nog voor me. Bij de opleiding hoort dat we in onze eigen gemeente een “oefengroep” vormen, een groep mensen bij wie wij onze (nog steeds groeiende) vaardigheden in het begeleiden van bibliodrama in praktijk kunnen brengen. Wie zich opgeeft, helpt mij dus aan een oefenmogelijkheid, en daarvoor zeg ik je bij voorbaat dank.
Ik heb minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers nodig. Wie durft?

Data: dinsdag 8 oktober, 19 november, 17 december 2019, 21 januari 2020, 19.30 uur
Opgeven vóór 1 oktober bij: ds Eline van Iperen  tel 055-8438214 of predikantEI@bronkerk.nl
terug