Contactmedewerkers Contactmedewerkers
Voor laagdrempelig pastoraat, oftewel: omzien naar elkaar.
Wat doet een contactmedewerker?
  • Contact onderhouden, bezoekwerk bij ongeveer 15 tot 20 adressen
  • Wijkbrieven rondbrengen, kerst- en paasattenties bezorgen
  • Bezoek bij feestelijkheden, zoals huwelijksjubilea en hogere verjaardagen
  • Kwetsbare mensen bezoeken. In gesprek gaan over hun zorgen en/of problemen.
  • Bij acute of ernstige ziektes en serieuze ziekenhuisopname kan de ouderling of predikant worden ingeschakeld.
  • Overleg met de sectieouderling (en ev. predikant) over pastorale zaken
  • De wijkteamvergaderingen (+ 3 keer per jaar) en de toerustingsbijeenkomst (1 keer per jaar) bezoeken
  • Volgens rooster meehelpen bij het uitreiken van de orde van dienst/Bronkerkbrief op zondag. 
Tijdsinvestering: ongeveer 2 dagdelen per maand. Er zijn 2 vacatures.
terug