Contactmedewerkers Contactmedewerkers
Voor laagdrempelig pastoraat, oftewel: omzien naar elkaar.
Wat doet een contactmedewerker?
  • Contact onderhouden, bezoekwerk bij ongeveer 15 tot 20 adressen
  • Wijkbrieven rondbrengen, kerst- en paasattenties bezorgen
  • Bezoek bij feestelijkheden, zoals huwelijksjubilea en hogere verjaardagen
  • Kwetsbare mensen bezoeken. In gesprek gaan over hun zorgen en/of problemen.
  • Bij acute of ernstige ziektes en serieuze ziekenhuisopname kan de ouderling of predikant worden ingeschakeld.
  • Overleg met de sectieouderling (en ev. predikant) over pastorale zaken
  • De wijkteamvergaderingen (+ 3 keer per jaar) en de toerustingsbijeenkomst (1 keer per jaar) bezoeken
  • Volgens rooster meehelpen bij het uitreiken van de orde van dienst/Bronkerkbrief op zondag. 
Tijdsinvestering: ongeveer 2 dagdelen per maand. Er zijn 2 vacatures.
U kunt contact opnemen met de secretaris van de Pastorale Raad, Sientje de Boer haar tel nr is 055 5415844 of bij de voorzitter van de Pastorale Raad, Pietie van der Meulen, tel. 055-541.99.64
terug