De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!

De kerk is geen gebouw – de kerk dat zijn wij! Juist nu!
Er hangt een prachtige banier buiten bij de Bronkerk. Daar staat op: ‘De kerk is geen gebouw – dat zijn wij! Juist nu!’ Wij met z’n allen! Wij willen in deze tijd laten zien dat de kerk niet afhankelijk is van een gebouw. Wij met elkaar vormen een levende gemeenschap, waar het niet gaat om vrome woorden. Het gaat om het handen en voeten geven aan Jezus’ opdracht: omzien naar elkaar, voor elkaar op de bres staan en met elkaar meeleven, met een ieder die op ons pad komt, geloofsgenoot, dorpsgenoot of verre genoot, zonder aanziens des persoons.
Iedere zondag een kerkdienst! Luister mee op kerkomroep.nl, en volg ons via instagram, twitter, facebook en www.bronkerk.nl’, staat er op de banner. Een uitnodiging die nu door velen wordt gezien, waar zij gehoor aan kunnen geven om juist in deze tijd bemoedigd, getroost en geïnspireerd te worden.
terug