De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor – ds Evert Idema

De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor – ds Evert Idema
Het was de commissie Vorming en Toerusting niet ontgaan dat ik in juli 25 jr werk bij de zorggroep Apeldoorn e.o. Zou u daarover willen vertellen? Misschien kunnen wij ervan leren. En een motto werd gesuggereerd: “De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor”. 
Zo ben ik ook begonnen, als dominee, pastor, in een verpleeghuis; maar in de loop der jaren is mijn rol (en die van mijn collega’s) veranderd naar die van  Geestelijk Verzorger. En dat is meer dan een andere naam. In de zorg is veel veranderd, in de relatie van de (Bron)kerk met het verpleeghuis is veel veranderd. 
Na zoveel jaren is het goed om terug te kijken samen met u, als gemeente van de Bronkerk die mij eens uitgezonden hebt naar dit werk en na te denken over de manier waarop u als kerk betrokken kunt en wilt blijven op de zorg voor mensen in het verpleeghuis.
DS EVERT IDEMA is Geestelijk Verzorger bij zorggroep Apeldoorn e.o.

Datum:  woensdag 16 oktober 2019, 20.00 uur
 
terug