Uit de Pastorale Raad, april 2018 Uit de Pastorale Raad, april 2018

Pastoraat aan ouderen
Vorig jaar is in de Kerkenraad besloten dat de predikant op bezoek zal gaan bij mensen die 80 jaar worden of geworden zijn. Ds. Bart Ramaker heeft dat vorig jaar gedaan. Veel goede gesprekken over ouder worden zijn toe gevoerd.
In de eerste periode van dit jaar waren er te veel gevallen van ernstige ziekte en overlijden, die zijn aandacht hebben gevraagd. We hebben dan ook afgesproken dat de wijkouderlingen, zeker in de komende vacaturetijd, contact opnemen met deze leeftijdsgroep om een bezoek te brengen.
Maar bent of wordt u (nog) niet 80 jaar? Schroom niet en neem contact op met uw wijkouderling, ev. via uw contactmedewerker, om een afspraak met haar (ja, allemaal vrouwen!) te maken.
 
75+ - verjaardagsochtend
Begin april was er weer een bijeenkomst, waarbij alle gemeenteleden die vanaf november 2017 t/m april 2018 75 jaar of ouder zijn geworden, werden uitgenodigd. Van de 126 genodigden waren er 35 aanwezig op deze ochtend. Na een feestelijk kopje koffie heeft ds. Ramaker een onderwerp aan de orde gesteld. Daarover werd aan de tafels gepraat en verslag uitgebracht. De rest van de ochtend kenmerkte zich door hartelijke ontmoetingen en gesprekken. Een heel geslaagde ochtend.
 
Vrouwendag succes
De Vrouwendag, georganiseerd door o.a. enkele leden van de Pastorale Raad, was een succes. Op informele wijze hebben vrouwen vanuit de Bronkerk en daarbuiten elkaar ontmoet. Daarom is besloten om dit volgend jaar weer te plannen en nog duidelijker aan te geven dat ook introducés van harte welkom zijn.
 

terug