Uit de CVK-vergadering van juni Uit de CVK-vergadering van juni

Op de CVK-vergadering van 11 juni 2018 zijn o.a. deze onderwerpen aan de orde gekomen:

  • Noaberschap
  • DVDuiker

Noaberschap.

Binnen onze burgerlijke- en kerkelijke gemeente zijn er diverse kanalen om een handje hulp te krijgen en te geven. Zo kun je vervoerd worden naar de kerkdiensten op zondag en andere activiteiten doordeweeks. Daarvoor is er de Autodienst en Noaberschap.

DVDuiker.

De vier filmavonden per winterseizoen worden behoorlijk bezocht en gewaardeerd. Ook door Uchelenaren van buiten de kerkgemeente. Jammer is dat de licentiekosten in verhouding zo hoog zijn. De diaconie subsidieert een deel van deze kosten, zodat er voor ons project van de Dalitkinderen toch een mooi bedrag overblijft. Hoe meer mensen de films bekijken, hoe meer er naar de Dalits gaat.
 

terug