Kerkenraad woensdag 19 juni 2019 Kerkenraad woensdag 19 juni 2019
Aan het aantal aanwezigen te zien was het duidelijk de laatste kerkenraadvergaring van dit seizoen. Toch was er nog genoeg te bespreken:
- Met dankbaarheid wordt teruggekeken op de mooie pinksterdienst waarin Eline van Iperen verboden werd aan de Bronkerk.
- De laatste aanpassingen op de ‘plaatselijke regeling’ ( een soort handboek voor de Bronkerk) zijn goedgekeurd en kunnen aan de gemeente worden voorgelegd in de gemeentevergadering van november.
- Het CVK informeert ons over de voortgang van de vacature beheerder en het ziet er naar uit dat binnenkort de gemeente (en het dorp!) de naam van de nieuwe beheerder te horen krijgen. Als alles mee zit zal hij op 1 oktober kunnen beginnen.
- Er zijn 76 rugzakken gevuld voor de kinderen van het AZC. Een prachtig resultaat van deze snelle actie. Samen met een aantal kinderen zullen deze naar het AZC gebracht worden.
- Het programma voor de startzondag wordt toegelicht. De werkgroep maakt er een mooie start van voor het nieuwe seizoen. Thema: milieu en duurzaamheid.
- De kerkenraad vindt het jammer dat ‘Zingen voor een kind’ is gestopt. Het zou mooi zijn als  dit op de een of andere manier kan worden voortgezet. Er komt een oproep om mee te denken over een vervolg.
- Voor het bezinningsweekend van de kerkenraad in oktober zijn een aantal thema’s genoemd. Graag willen we dit keer minder beleidsmatige zaken aan de orde stellen, maar meer de persoonlijke inbreng voorop stellen. Wie ben je als mens, als christen.  
- Gelukkig hebben we in januari weinig vacatures in te vullen. Waar nodig wordt al naar invulling gezocht. 
Met het lezen van een ‘psalm voor de zomer’  wordt dit seizoen afgesloten. Het was een druk en bewogen jaar voor de Bronkerk. Met voldoening kijken we terug op al het werk dat is gedaan, nemen even afstand en hopen in de vakantie weer energie op te doen voor het komende jaar.

 
terug