Diaconaal project Diaconaal project

Met een diaconaal project wil het College van Diakenen de gemeente voorgaan en stimuleren in aandacht en zorg voor de medemens in nood, dichtbij en verder weg. Het project omvat acties van de diaconie en gemeenteleden voor het inzamelen van geld ten behoeve van een gericht doel. Zo willen we graag invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.
Vanaf 2017 ondersteunen wij het project “Onderwijs voor Dalit-kinderen in India”. Dalits vallen buiten het Indiase kastenstelsel het zijn kastelozen, ze worden geminacht. Dalit betekent Onaanraakbaren. De groep van de Dalit vormt de onderste laag van de maatschappij in India. Duizenden kinderen van Dalits worden gediscrimineerd en buitengesloten. Hierdoor blijven hele gezinnen hangen in de armoede.
De partnerorganisatie van Kerk in Actie “CARDS” vangt de Dalit- kinderen op. Zij willen via de kinderen het onderdrukkende kastensysteem doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse opvang, dat Bala Bata’s worden genoemd, biedt CARDS huiswerkbegeleiding, muziek, dans en sport. Zo ontstaat er perspectief en is er hoop op een beter leven, ook voor hun naaste familie en geven we als gemeente invulling geven aan het 'omzien naar elkaar'.
 


De werkgroep Kerk in Actie:
De Dalits zijn flink in het nieuws geweest. Bekijk dit op de site van de NOS en het artikel in Trouw
De werkgroep Kerk in Actie houdt zich bezig met het diaconale project en biedt ondersteuning aan de diaconie. Er lopen diverse activiteiten en er worden nieuwe op touw gezet om geld te genereren. Wilt u ook uw steentje bijdrage aan het diaconale werk van uw gemeente? Wij kunnen uw hulp hard gebruiken! Laat het één van ons weten.
De werkgroep bestaat uit: Nelly de Boer, Hans Bruijn, Ellie Buitenhuis, Inge van Vemde en Joep Zeldenrijk.
 

terug