Kleine huiskamerkringen Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren gemaakt: het opzetten van kleine huiskamerkringen. Inmiddels zijn er vijf groepen die regelmatig bij elkaar komen. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken. 
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken. De meeste groepen heb-ben ook zelf materiaal gevonden en dit kan ook gebruikt worden door anderen. Alle materialen zijn ondergebracht in de mediatheek 
in de kerkenraadskamer. De catalogus is ook digitaal in te zien.
Wilt u ook meedoen in zo’n kring, dan wordt er gekeken of er plek is in een bestaande groep. Het is ook mogelijk om  een nieuwe groep te star-ten bij voldoende aanmeldingen. Omdat we deze groepen een open karakter willen geven zijn ook andere Ugchelenaren welkom. Misschien kent u iemand die ook interesse heeft. 

Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober. 
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 533.00.08, email
 
terug