Erjan Erjan
Erjan
“In de Bronkerk zoek ik reflectie, verdieping en kracht”
Het was een optreden van het gospelkoor Vocation van Erjan’s vrouw Margret, waardoor ze voor het eerst met de Bronkerk in aanraking kwamen. “2004 moet dat geweest zijn. We woonden samen in Apeldoorn en waren thuis allebei opgegroeid met de kerk. Nu we samen in Apeldoorn kwamen wonen gingen we op zoek naar een kerkgemeenschap waar we ons samen thuis voelden. De Bronkerk was een mooie mix van leeftijden en we voelden ons er thuis.” Er is in de loop der jaren veel veranderd, Erjan vertelt dat hij het best zorgelijk vindt als hij denkt aan de toekomst voor zijn gezin in de Bronkerk. “Nee begrijp me niet verkeerd, we voelen ons er thuis, maar als de kinderen wat ouder worden, hoe gaat dat dan? Blijven ze gemotiveerd om te gaan en is er aansluiting?” De mix van leeftijden is in de loop der jaren, zoals in veel kerken, veranderd en dat is jammer. Voor Erjan is het belangrijk dat het gezin zich thuis blijft voelen.
De Bronkerk organiseert veel, ook buiten de zondagse diensten om. Dat vinden de kinderen gelukkig ook leuk. Maar de vraag die Erjan zich stelt is: “Hoe maken we vooral ook de diensten aantrekkelijk voor tieners?” Voor een deel zit dat voor Erjan ook wel in de muziek. “Onze beide kinderen vragen soms wat woorden/zinnen betekenen in de (toch veelal traditionele) liederen met oude bewoordingen die we zingen”. “Gevarieerder en eigentijds zou ik fijn vinden, dat we vanuit dat perspectief ook pluriformer worden en de jeugd meer aanspreken.”. En daarbij met de tijd mee (blijven) gaan; niet het aanpassen van de boodschap, maar wel bewust kijken hoe en in welke vorm we die communiceren/vieren in de tijd van nu, met oog voor blijvende vernieuwing en verandering.
In de kerk zoekt Erjan reflectie, verdieping en kracht. “Het geloofsleven gaat met pieken en dalen, de ene keer vind ik het wel in de dienst, de andere keer niet of wat minder. Wat mij vooral inspireert zijn persoonlijke verhalen.” Erjan kan worden geraakt wanneer er gesproken wordt vanuit eigen ervaringen of persoonlijke verhalen van anderen. Het zuiver theologische is voor hem minder relevant. “Ik ben ook niet op zoek naar antwoorden op de vraag of iets echt zo gebeurd is, of het allemaal precies historisch correct is. Ik zoek inspiratie voor het dagelijkse leven.
Afgelopen jaar maakte Erjan deel uit van de beroepingscommissie die op zoek mocht gaan naar twee nieuwe predikanten. Erg boeiend noemt hij dat traject. Ik heb daarin veel geleerd, over mezelf, maar ook hoe anderen beleven. Ook dat we heel erg verschillen van elkaar en toch de verbinding met elkaar zoeken; mooi en lastig tegelijk. Dat was ook de uitdaging… predikanten vinden die passen bij de grote diversiteit binnen de Bronkerk, toekomstgericht en die open staan voor nieuwe ontwikkelingen.

Ik zoek er verdieping, steun en kracht … daarom geef ik voor mijn kerk!
terug