De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma De islam in Nederland, bedreiging of uitdaging? – Prof. Bernhard Reitsma
 Moet je bang zijn voor de islam of juist niet. Kan de islam een verrijking zijn voor ons land, of ondermijnt de islam nu net het wezen van onze Nederlandse cultuur? Hebben moslims een hekel aan christenen of zijn ze juist positief? Is ISIS nu typisch islamitisch of – zoals veel moslims zeggen – juist helemaal niet? En wat betekent dat voor de christelijke gemeenschap? Hoe moeten christenen zich tot de islam verhouden? Dat zijn vragen waarover we op 31 januari met elkaar willen nadenken.
Bernhard Reitsma is bijzonder hoogleraar aan de VU voor ‘de kerk in de context van de islam’, lector ‘diversiteit en islam’ en docent missiologie en islam aan de Christelijke Hogeschool Ede . Hij houdt zich bezig vooral bezig met een christelijke respons op de islam.
Datum: woensdag 31 januari 2018, 20.00 uur
terug