Dinsdag 23 juli 2019 Dialoog: van betekenis tot het einde

Dinsdag 23 juli 2019 Dialoog: van betekenis tot het einde
Tijdens deze bijeenkomst wordt stilgestaan bij uw ervaringen, ideeën, beelden of wensen als het gaat om het levenseinde. We luisteren naar elkaars verhalen en ontdekken wat van betekenis is. De volgende thema’s worden besproken; Hoe kun je voor elkaar van betekenis zijn rondom het levenseinde? Wat is van waarde in het gesprek over het levenseinde? Welke wensen heb je? We willen bereiken dat deelnemers geïnspireerd en met verrijkte inzichten naar huis gaan en hun wensen aan dierbaren kenbaar maken. De getrainde gespreksleider van de coalitie Van Betekenis tot het Einde zorgt voor een respectvolle omgeving waarin iedereen tot recht komt.
Locatie:  Wilde Pieters, Hoofdstraat 175, 7311 AZ Apeldoorn
Tijd:        Het programma begint om 19.30 uur en eindigt rond 21.00
Café Doodgewoon
terug