ds Wim Kievit weer bij Bronkerk

ds Wim Kievit weer bij Bronkerk
De volgende afspraken zijn gemaakt:
-  Wim zal pastorale zorg bieden aan gemeenteleden die wonen in de secties 3 en 4. De secties
    die voorheen vielen onder ds. Regina Davelaar.  
-  Wim zal vergaderingen bijwonen die vallen binnen het werkterrein van het pastoraat.
-  Bezoeken aan gemeenteleden gebeurt in overleg met de contactmedewerkers en de sectie
    ouderlingen Tina Dijk en Annemieke van de Giessen.
-  Van 23-30 januari heeft ds. Eline van Iperen vakantie. Ds. Arjan de Graaf uit Lieren
    /Beekbergen is dan achterwacht voor de secties 1 en 2
-  Wim Kievit zal in principe tot 1 augustus 2022 werkzaam zijn in de Bronkerk. Afhankelijk van de
    voortgang van het beroepingswerk zal dan naar bevind van zaken worden gehandeld.
-  In het preekrooster heeft Wim toegezegd in een aantal diensten te zullen voorgaan.
 
terug