Gebedskring in de Bronkerk Gebedskring in de Bronkerk
Iedere tweede zondag van de maand komt de gebedskring bij elkaar. Jezus zegt: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. De eerste gemeente kwam ook veel samen om te bidden. Zonder gebed zouden ze het niet gered hebben.
In dit geloof komt de gebedskring bij elkaar om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. Aan de hand van een eenvoudige liturgie wordt er met elkaar gezongen; na het lezen van een Bijbelgedeelte is er een stille meditatie. Daarna vertellen we elkaar waarvoor we willen bidden.
Het bidden heeft een spontaan karakter: je mag hardop bidden in je eigen woorden, maar het is ook mogelijk om in stilte mee te bidden. 
We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Info:      
Marius van Dokkum, Hoenderloseweg 76, tel. 533.31.64
Ria Hart, de Parkelaar 14, tel. 542.37.12 
terug