Gebruiksplan Bronkerk i.v.m. Covid-19 Gebruiksplan Bronkerk i.v.m. Covid-19
In verband met Covid-19 volgen wij de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland. Dit gebruiksplan is een uitwerking  van deze richtlijnen De regelgeving is sterk aan verandering onderhevig. Dit gebruiksplan wordt bijgesteld zodra hier aanleiding is.
terug