Gemeentevergadering 27 november 2019

Gemeentevergadering 27 november 2019
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor de gemeentevergadering die gehouden wordt op woensdag 27 november 2019. De vergadering begint om 19.30 uur. Op de agenda staan zoals gebruikelijk de begrotingen van de colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters. Daarnaast is er door de Kerkenraad een nieuwe Plaatselijke Regeling opgesteld waarover de gemeente gehoord zal worden. Verder is er aandacht voor de overdracht van de werkzaamheden van Marinus Ditzel en zal er een vervolg gegeven worden aan het thema van de startzondag ‘duurzaamheid’ 
De agenda met bijbehorende stukken zullen op de zondagen 17 en 24 november in de hal van de kerk liggen. Wilt u de stukken digitaal ontvangen dan graag een mail naar: 
terug