Gemeentevergadering woensdag 24 november Gemeentevergadering woensdag 24 november
I.v.m. Corona vooraf aanmelden bij de scriba tel 0610917060 of email: scribakr@bronkerk.nl  !!!
Graag voor zondagavond 21 november.

We hopen u deze avond naast de begrotingen 2022 van kerk en diaconie ook iets te kunnen vertellen over de werkzaamheden van de raden en colleges. Zij kijken met u terug naar wat wel of niet is gerealiseerd.  Daarnaast willen we u informeren en met u in gesprek gaan over de toekomst van de Bronkerk. Heeft u afgelopen zondag de stukken meegenomen voor de gemeentevergadering, dan ontbrak daarbij de toelichting op de begroting van de Bronkerk. Aangezien komende zondag alleen genodigden in de dienst aanwezig kunnen zijn is het mogelijk deze toelichting op te vragen bij de scriba.  Telefonisch 06 10917060 of via email scribakr@bronkerk.nl.
terug