Kleine huiskamerkringen Kleine huiskamerkringen
De Pastorale Raad heeft als speerpunt voor de komende jaren: het opzetten en continueren van kleine huiskamerkringen. Zo’n groep bestaat uit mensen die een aantal keren per seizoen (minimaal 4 keer) in gesprek gaan over onderwerpen betreffende geloof en leven. Het doel is elkaar te ontmoeten en op te bouwen rond zingevingsvraagstukken.
Er is materiaal (boeken, dvd’s met gespreksvragen, gesprekskaarten) gezocht dat geschikt is om hierbij te gebruiken.
Er zijn inmiddels vijf kringen. Wilt u hier ook aan meedoen, dan kijken we bij welke groep we u kunnen plaatsen. Het kan ook zijn dat er een zesde groep wordt gestart
Startdatum: afhankelijk van de groep ergens in oktober.
Info en opgave: Mientje Schep, Brouwersmolenweg 361b, tel. 5330008 of email.
 
 
Gebedskring in de Bronkerk Gebedskring in de Bronkerk
Iedere tweede zondag van de maand komt de gebedskring bij elkaar. Jezus zegt: Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden. De eerste gemeente kwam ook veel samen om te bidden. Zonder gebed zouden ze het niet gered hebben.
In dit geloof komt de gebedskring bij elkaar om God te aanbidden, om te danken en om voorbede te doen. Aan de hand van een eenvoudige liturgie wordt er met elkaar gezongen; na het lezen van een Bijbelgedeelte is er een stille meditatie. Daarna vertellen we elkaar waarvoor we willen bidden.
Het bidden heeft een spontaan karakter: je mag hardop bidden in je eigen woorden, maar het is ook mogelijk om in stilte mee te bidden. 
We nodigen u van harte uit om mee te doen.
Data: 12 mei en 9 juni 2019 om 19:30 uur.
Info: Marius van Dokkum,  Hoenderloseweg 76, tel. 5333164 en Ria Hart, de Parkelaar 14, tel. 5423712
 
Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk’ (30-45 jarigen) Gespreksgroep ‘Hoe geloof jij nu eigenlijk’ (30-45 jarigen)
Wil jij meer achtergronden van de Bijbelverhalen weten? Heb je interesse om eens met anderen van gedachten te wisselen hoe je in deze tijd  jouw geloof handen en voeten kunt geven? Neem dan eens een vrijblijvend kijkje bij onze gespreksgroep. Met een aantal volwassenen komen we samen met een van de predikanten.
Onze gesprekken leveren verrassende inzichten op en je leert elkaar beter kennen. Leeftijd speelt geen rol, maar de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 30 en 45 jaar.
Data 2019:  maandag 21 januari , dinsdag 19 maart en maandag 20 mei.
Info: Remko Groen 06 18270616 of email