Job – ds Eline van Iperen Job – ds Eline van Iperen
Het bijbelboek Job is een juweel onder de oud-testamentische boeken. Hoe oud ook, het gaat over vragen die vandaag nog steeds actueel zijn. Namelijk: wat valt er te zeggen over God en lijden? Hoe zit het met Gods rechtvaardigheid en het menselijk lijden? Bestaat er onschuldig of zinloos lijden of zit er achter alle lijden een (goddelijke) bedoeling? Mag je boos zijn op God, of brengt geduld of gelatenheid je verder? Hoe kun je een naaste zijn voor iemand die lijdt? En welke valkuilen zijn er daarbij aan te wijzen? 
In vier avonden gaan wij (gedeeltes uit) het boek Job lezen en gaan we met elkaar in gesprek over al die vragen met betrekking tot God en lijden.

Data: maandag 13 en 27 januari, 10 februari, 2 maart 2020, 19.30 uur
Maximum aantal deelnemers: 12; bij heel veel extra opgaves start een parallelgroep op nader te overleggen data.
Opgeven vóór 6 januari bij: ds Eline van Iperen, tel 055-8438214 of predikantEI@bronkerk.nl
 
terug