Kennismakingsbijeenkomsten predikanten Kennismakingsbijeenkomsten predikanten
De eerste vijf van de totaal zestien geplande bijeenkomsten hebben op dit moment plaatsvonden. Uit de enthousiaste reacties daarop horen we dat de deelnemers niet alleen de nieuwe predikanten ds. Eline van Iperen en ds. Regina Davelaar beter hebben leren kennen. De gesprekken met de andere deelnemers maken dat er ook onderling mooie contacten ontstaan.
Op dit moment zijn de vijf bijeenkomsten in oktober ook vol gepland. Alle mensen die dan welkom zijn, hebben daarvoor een uitnodiging ontvangen. En nog liggen er opgaven en komen er aanvragen binnen om ook mee te kunnen doen.
De planning voor de laatste zes bijeenkomsten wordt ongeveer eind september gedaan. Heeft u dus nog geen bericht ontvangen, heb dan nog even geduld. Wilt u zich alsnog opgeven, ook dat kan.
Graag via email of telefonisch bij Sientje de Boer: tel. 5415844. De bijeenkomsten zitten vol bij maximaal 12 deelnemers, daarom de vraag om meerdere data op te geven, zodat we makkelijker kunnen “roosteren”.
terug