Kerk op de Catwalk Kerk op de Catwalk

Show van predikantskleding door de eeuwen heen, wij verzorgen deze veelgevraagde show graag voor u. De bijdrage die wij vragen voor ons optreden, komt na aftrek van eventuele onkosten, ten goede aan: Kerk in Actie.

Contact: Carla Zuidema, tel: 055 - 5336161 of 06-41025939
e-mail: czuidema88@gmail.com
  

Zondag 1 september 2013 bleven veel kerkgangers na om de 100e opvoering van onze landelijk bekende modeshow van “predikantskleding door de eeuwen heen” te zien, in eigen huis.
- Foto: Jan Peter Willemsen -


Predikanten droegen vanaf het begin van de Reformatie helemaal geen toga’s, want het onderscheid tussen de eenvoudige gelovige (de leek) en de geestelijke stand werd afgeschaft.
Met als gevolg dat de dominee ‘eigentijds’ gekleed ging. Maar dan regeert de mode, waar het behoudende kerkvolk de nodige moeite mee had. De show laat de invloed van de mode op de predikantskleding zien door de eeuwen heen.
Dertien figuren komen op met o.a. 16e  en 17e eeuwse  kleding: pofbroek en wambuis, predikanten met lange haardracht of in de studeerkamer met tabbaard of Japonse rok in de VOC-tijd. In de 18e eeuw de Pruikentijd, de Bataafse Tijd: mantel en bef. De 19e eeuw met invoering van de toga in de NH Kerk. In 1892 ontstaan de Gereformeerde Kerken in Nederland, Abraham Kuyper wijst de toga af, de predikant gaat eenvoudig gekleed in zwart jasje en grijze streepjesbroek. In de 20e eeuw zien wij de liturgische gewaden, zoals bekend van de RK Kerk, terugkeren met stola’s in de kleuren van het kerkelijk jaar. En tenslotte “de vrouw in het ambt’.

Wie showt? De plaatselijke gastgemeente / organisatie levert de twaalf dressmen en één dresswoman.

terug