Kerkcafé Kerkcafé
Een open huis voor iedereen met gesprekken op het snijvlak van geloof, kerk en samenleving, maar ook gezelligheid.
Soms worden de gesprekken ingeleid vanuit de eigen kring of door een genodigde die vanuit de praktijk kennis heeft over een onderwerp.
Vier keer per jaar is Kerkcafé open, kom gerust eens binnenlopen.
Vanaf 19.45 uur staan koffie en thee voor u klaar.
Na afloop (ca.21.30 uur) kan het gesprek worden voortgezet onder het genot van een drankje.
Contactpersoon: Tina Dijk, tel. 5421630
Data: 1 oktober, 5 november 2017 en 7 januari, 4 maart 2018
terug