Kerkomroep Bronkerk Kerkomroep Bronkerk
Voor gemeenteleden die niet in staat zijn de kerkdiensten te bezoeken is het mogelijk de dienst via internet te beluisteren.
Dat kan “live” tijdens de kerkdienst, maar ook achteraf.

Klik hier of op het logo voor toegang website Kerkomroep om de kerkdienst van de Bronkerk te beluisteren.

Voor het gebruik van kerkomroep is een “Handleiding Kerkomroep” beschikbaar die u
hier kunt downloaden.

Als door technische omstandigheden de dienst niet op het gebruikelijke tijdstip van 09:30 uur is te beluisteren, is dit meestal een paar uur later wel mogelijk.
Wilt u een voorgaande dienst, langer dan een maand geleden, beluisteren dan kunt u dit aanvragen bij:  beeldgeluid@bronkerk.nl. ‘

Als kerkomroep niet goed functioneert of als u andere vragen of opmerkingen heeft,
kunt u bellen met Henk Feijen, 055-5343818 of
mailen naar: beeldgeluid@bronkerk.nl
terug