Nieuw: de Denktank Nieuw: de Denktank
De PKN ondersteunt met richtlijnen en adviezen, maar laat de keuzes over aan de plaatselijke gemeenten. Vanaf 1 juni mogen er weer diensten met max 30 aanwezigen gehouden worden.
De denktank ziet dit niet als doel op zich. We zoeken naar een goede vormgeving met maximale kwaliteit voor onze gemeente, waarbij iedereen de diensten kan meebeleven. Dit vraagt een vorm die haalbaar is ook voor alle mensen die op de achtergrond meewerken aan fysieke en online diensten.
Gedacht wordt aan een groeimodel met kleine aantallen om zo ervaring op te doen met indeling kerkzaal, looproutes, hygiëne voorschriften, etc.  Er kan bijvoorbeeld gestart worden met de aanwezigheid van meer mensen bij de opnames.
Deze week heeft ook de Kerkenraad online vergaderd en vastgesteld dat de komende maanden online kerkdiensten zeker nog in een behoefte zullen voorzien.

De denktank houdt u regelmatig op de hoogte  van de voortgang, zoals plannen en afspraken. Uiteraard staan wij open voor suggesties.
Voor reacties: scribakr@bronkerk.nl
 
terug