PKN
Welkom bij de Protestantse Gemeente in Ugchelen
 
Uit het college van diakenen maart 2018 Uit het college van diakenen maart 2018

 • Jaarrekening
 • Uitje voor ouderen
 • Vakantiegeld delen
De diaconie vergaderde in maart o.a. over deze punten:

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, februari 2018 Uit de kerkenraad, februari 2018

 • Beroepingscommissie
 • Kerkbalans 2018
 • Werkgroep Vieren
 • Wat verder ter tafel kwam:

lees meer »
 
Uit het college van diakenen februari 2018 Uit het college van diakenen februari 2018

 • DVDuiker
 • project Dalits
Op de diaconievergadering van 5 feb is gesproken over DVDuiker. De vertoningsrechten worden nu nog door de diaconie betaald, zodat alle toegangsgelden voor de Dalits blijven. In juni zullen we dit evalueren. Onze inspanningen voor kastelozen en kanslozen in India leveren gelukkig veel geld op: in het 1e jaar al bijna €10.000! Daar kunnen we in 2018 nog een mooi bedrag bijmaken. En ondertussen worden de paasattenties en paasviering voor ouderen geregeld.

 
Uit de kerkenraad, januari 2018 Uit de kerkenraad, januari 2018

 • Terugblik en vooruit kijken Remko Groen
 • Goede Doelen
 • Nieuwe predikant
 • Meeleven met elkaar
 • Wat verder ter tafel kwam:

lees meer »
 
Uit het college van diakenen januari 2018 Uit het college van diakenen januari 2018

 • Nieuwe diakenen
 • Collecte Stnedrom lokaal doel
 • Walking dinner
Op 14 januari vertrekken Wim Lubbers en Chris de Winter na een termijn van 4 jaar als leden van het College van Diakenen. Het college is erg blij dat er 2 nieuwe ambtsdragers bereid zijn hun taken over te nemen.Marijke van Dijk zal het penningmeesterschap van Wim overnemen en Anne van de Vis het secretariaat van Chris. Daarmee is het college weer voltallig en kunnen de taken samen met de mensen die deel uit maken van de taakgroepen verdeeld worden.   

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, december 2017 Uit de kerkenraad, december 2017

 
 • Enquête vieringen en muziek
 • Extra gemeentevergadering op zondag 7 januari
 • Afscheid van Ingeborg
 • Wat verder ter tafel kwam

lees meer »
 
Uit het college van diakenen december 2017 Uit het college van diakenen december 2017

 • Collecte 10 december
 • Collecten kerst 2017
 • Christelijk Noodfonds Apeldoorn
 • Kerstpakketten
 • Walking Dinner
Er zijn 3 aanvragen gedaan na onze oproep een lokaal doel aan te dragen voor de collecte van 10 december. Het CVD heeft de stichting Steunfonds Nederland Roemenië uitgekozen als bestemming voor de collecte. Zij ondersteunen diverse projecten in Roemenië waar veel mensen het met name in de wintertijd erg slecht hebben door gebrek aan eten en medische zorg. Jan en Coby Willemsen zetten zich al vele jaren in voor dit project en bezoeken elk jaar een aantal keren Roemenië 

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen november 2017 Uit het College van Diakenen november 2017

 • Begroting 2018
 • Taakgroep Omzien
 • Taakgroep Kerk in Actie
 • Taakgroep Diaconaal Platform
 • Beleidsplan
Het College van Diakenen komt met voorstellen naar de Kerkenraad en de gemeente het diaconale vermogen af te bouwen. De rente op het vermogen, waarmee goede doelen werden ondersteund, is dermate laag dat het niet meer interessant is te beschikken over een vermogen, terwijl de nood in de wereld groot is. Het CVD is van mening dat het niet past dat een diaconie in deze tijd over een groot vermogen beschikt.

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad, november 2017 Uit de Pastorale Raad, november 2017

 • Het leiden van uitvaarten door leken
 • Toerustingsbijeenkomst voor gemeenteleden
 • Rouwverwerkingsgroep
 • Vrouwendag?

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, oktober 2017 Uit de kerkenraad, oktober 2017

Uit de kerkenraad van woensdag 11 oktober
 • Remko Groen start 15 oktober als kerkelijk werker bij de Bronkerk
 • Agenda gemeentevergadering van woensdag 29 november
 • Beroepen van nieuwe voorganger (opvolger van Bart)
 • Wat verder ter tafel kwam
 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad oktober 2017 Uit de Pastorale Raad oktober 2017

Uit de Pastorale Raad oktober 2017

 • Huiskamerkringen
 • Wijkteams
 • Toerusting contactmedewerkers

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen oktober 2017 Uit het College van Diakenen oktober 2017

 • Schrift en Tafel
 • Project Cards, Dalit kinderen
 • Financien
 • Honingmarkt
De diensten van Schrift en Tafel, het Heilig Avondmaal, worden 6 x per jaar gehouden. In de Bronkerk mogen al jaren ook kinderen deel nemen aan het avondmaal. Toen is ook gestart met het gebruik van druivensap naast wijn.
Na elke viering van Schrift en Tafel blijft er veel brood over, of wordt weggesneden, evenals het restant wijn en druivensap. Het College van Diakenen bezint zich op de vraag of dit in het kader van duurzaamheid en efficientie nog wel de juiste vorm is. In andere kerken gebruikt men bv alleen matzes en druivensap. Ook aspecten als hygiene en alcoholproblematiek en het zo dicht mogelijk blijven bij de instelling van het avondmaal, ongezuurd brood, worden daarin meegenomen. Het College van Diakenen wil hierover in gesprek gaan met kerkenraad en gemeente.

 

lees meer »
 
Uit het College van Diakenen september 2017 Uit het College van Diakenen september 2017

 • Financien
 • Vredeszondag
 • Honingmarkt
Het College van Diakenen krijgt o.a. via collecten geld binnen om daar een bestemming aan te geven. Jaarlijks maken we een begroting waar de doelen op vermeld staan. Als er extra middelen binnen komen, bv via een legaat aan het CVD, dan vraagt dat om een nadere bezinning over de bestemming. Keuzes maken over de omvang van het vermogen, welke projecten krijgen een (forse) ondersteuning, het zijn vragen waar geen eenvoudig antwoord op te geven is. De Diaconie heeft jaren geleden een aanzienlijk bedrag ondergebracht bij Oikocredit. Deze organisatie helpt bedrijfjes in derde wereldlanden aan een startkapitaal tegen lage rente. Met de rente die de Diaconie krijgt kunnen weer andere projecten ondersteund worden. Uit het kapitaal van een ontvangen legaat kunnen we de opbrengst van een collecte regelmatig verdubbelen en we hebben een deel gereserveerd voor activiteiten van en voor de jeugd. 
Toch blijft de discussie hoe groot het vermogen van een Diaconie 'mag 'zijn.
Daarover willen we een volgende keer doorpraten.

lees meer »
 
Uit de kerkenraad, september 2017 Uit de kerkenraad, september 2017

 • Beleidsplan 2017 2021 en oproep ‘de groene kerk en u’?
 • Emeritaat Ds. Bart Ramaker
 • Preekrooster 2018
 • Wat verder ter tafel kwam
 

lees meer »
 
Uit de Pastorale Raad sept. 2017 Uit de Pastorale Raad sept. 2017

Uit de Pastorale Raad sept. 2017

 • Meeleven in de vakantietijd
 • Huiskamerkringen
 • Geestelijke verzorging Sprengenhof en Rumah Saya

lees meer »
 
Uit de kerkenraad en gemeentevergadering, augustus 2017

Uit de kerkenraad en gemeentevergadering, augustus 2017

 

lees meer »
 
 
 

Inloggen

De Bronkerk
  Bronkerk Ugchelen:
  Hoenderloseweg 10
  7339GH Ugchelen.
  Tel. 055 - 533.48.59
 
d
  Predikant:
  Ds. Bart Ramaker
  Tel. 055 - 751.95.21

 
d
  
d  
Kerkelijk werker:
  Remko Groen
  Tel.
06 - 18.27.06.16
 
dd
  Scriba:
  Gradus Buitenhuis
  Tel. 055 - 533.84.50

 
d
  Beheerder:
  Marinus Ditzel
  Tel. 06 -
50.52.55.01
 
d
  Meldpunt (ziekte, herstel)
  Bea Rigterink
  Tel. 055 - 533.37.18
 
d
  Gebedsintenties
 

    
  Gemeentegroet
  
 
   
  Webteam
 


 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.