Op de bres voor Zorgmedewerkers

Op de bres voor Zorgmedewerkers
Nog niet bekomen en uitgerust van de eerste coronagolf hebben zorgmedewerkers opnieuw te maken met grote werkdruk. Ze maken lange uren en de gaten in de roosters vanwege ziekteverzuim van collega’s kunnen niet of nauwelijks worden opgevuld. Ze gaan door en houden vol, want zeggen ze: we doen dit voor de patiënt, voor de bewoner.
In plaats van waardering en respect zoals in het begin van de coronacrisis, toen er voor hen werd geklapt, voor hen werd gezongen, hebben zorgmedewerkers nu te maken met agressie, scheldpartijen en bedreiging. Dit is onacceptabel! Dit mag niet! Dit doet pijn! Daarom komen wij op voor onze zorgmedewerkers.
Op zondag, 22 november om 19.00 uur luiden wij onze kerkklok als teken van waardering en respect, solidariteit en betrokkenheid.
OPROEP
Ook roepen we iedereen op om op die tijd een brandend kaarsje voor het raam te zetten. Zo willen we laten zien dat we op de bres staan voor onze zorgmedewerkers.
Doet u mee?
P.S. Het bericht over deze actie dat in de komende Bron verschijnt wordt naar de zorginstellingen in Ugchelen en het Gelre Ziekenhuis gebracht, zodat de zorgmedewerkers op de hoogte zijn van de actie. Ook andere kerken in en rond Apeldoorn doen mee.
terug