Paasgroetenactie 2020

Paasgroetenactie 2020
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden paasgroeten aan gevangenen in Nederland en Nederlandse gevangenen in het buitenland.
Ook de Bronkerk doet mee aan de paasgroetenactie. Op zondag 22 maart kunt u na de kerkdienst deze kaarten afhalen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. “Post ontvangen is voor gevangenen een van de weinige verbindingen met ‘buiten’. “Het is belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om om te zien naar gevangenen.”  Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

U kunt uiteraard ook zelf uw eigen kaart sturen naar het centrale adres:
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht


Vermeld een mooie groet en uw naam  (niet uw adres!) op de kaart.
De kaarten worden hier gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als in het buitenland.

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen!
 
terug