Paasgroetenactie 2021

Paasgroetenactie 2021
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. “Post ontvangen is voor gevangenen één van de weinige verbindingen met ‘buiten’. “Het is belangrijk dat ´buiten´ naar ´binnen´ komt, het is de verbindingslijn van de kerk van Christus. Jezus zelf gaf ons de opdracht om te zien naar gevangenen.” Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn van het feit dat het de gedetineerden erg goed doet wetende dat er om hen gedacht wordt als men je door een kaart een hart onder de riem steekt. Het kan ook digitaal

U kunt uiteraard ook zelf uw eigen kaart sturen naar het centrale adres:
Protestantse Kerk in Nederland
T.a.v. Paasgroetenactie
Postbus 8504
3503 RM  Utrecht

Vermeld een mooie groet en uw naam  (niet uw adres!) op de kaart. De kaarten kunnen t/m 5 maart worden opgestuurd. Ze worden daar gesorteerd en verdeeld over alle penitentiaire inrichtingen in zowel Nederland als in het buitenland.

Wilt u meer weten over de actie, kijk dan hier

We hopen dat velen van u paasgroeten zullen sturen. Hartelijk dank!
terug