Bibliodrama – ds Eline van Iperen Bibliodrama – ds Eline van Iperen
Bibliodrama is een speelse manier om bijbelverhalen tot leven te brengen. Dat doen we door met een (vaste) groep een bijbelverhaal te lezen, en daarna in de huid te kruipen van één van de personages uit het verhaal en (gedeeltes van) het verhaal uit te beelden of uit te spelen. Het verhaal komt daardoor letterlijk tot leven, en je ervaart aan den lijve hoe het kan zijn om (bijvoorbeeld)
  • (als de bloedvloeiende vrouw) door Jezus aangeraakt te worden,
  • (als een van de kinderen) door Jezus’ discipelen verhinderd te worden om zijn zegen te ontvangen
  • (als farao) te beslissen over leven en dood
  • (als Jona) geen gehoor willen geven aan God/ je roeping
Op deze manier bezig zijn met bijbelverhalen levert niet alleen speelplezier op, maar ook verrassende inzichten over het verhaal, jezelf, de actualiteit en (je kijk op) God. Kom, doe en beleef het mee!
Wat ook nog gezegd moet worden: ik volg een opleiding tot professioneel begeleider van bibliodrama. Eén jaar van de opleiding zit er al op, het tweede en laatste jaar ligt nog voor me. Bij de opleiding hoort dat we in onze eigen gemeente een “oefengroep” vormen, een groep mensen bij wie wij onze (nog steeds groeiende) vaardigheden in het begeleiden van bibliodrama in praktijk kunnen brengen. Wie zich opgeeft, helpt mij dus aan een oefenmogelijkheid, en daarvoor zeg ik je bij voorbaat dank.
Ik heb minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers nodig. Wie durft?

Data: dinsdag 8 oktober, 19 november, 17 december 2019, 21 januari 2020, 19.30 uur
Opgeven vóór 1 oktober bij: ds Eline van Iperen  tel 055-8438214 of
 
De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor – ds Evert Idema

De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor – ds Evert Idema
Het was de commissie Vorming en Toerusting niet ontgaan dat ik in juli 25 jr werk bij de zorggroep Apeldoorn e.o. Zou u daarover willen vertellen? Misschien kunnen wij ervan leren. En een motto werd gesuggereerd: “De mens zien – reflectie op 25 jaar verpleeghuispastor”. 
Zo ben ik ook begonnen, als dominee, pastor, in een verpleeghuis; maar in de loop der jaren is mijn rol (en die van mijn collega’s) veranderd naar die van  Geestelijk Verzorger. En dat is meer dan een andere naam. In de zorg is veel veranderd, in de relatie van de (Bron)kerk met het verpleeghuis is veel veranderd. 
Na zoveel jaren is het goed om terug te kijken samen met u, als gemeente van de Bronkerk die mij eens uitgezonden hebt naar dit werk en na te denken over de manier waarop u als kerk betrokken kunt en wilt blijven op de zorg voor mensen in het verpleeghuis.
DS EVERT IDEMA is Geestelijk Verzorger bij zorggroep Apeldoorn e.o.

Datum:  woensdag 16 oktober 2019, 20.00 uur
 
 
Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar Denk mee over de preek – ds Regina Davelaar
In deze gespreksgroep bespreken we de Bijbeltekst die later centraal staat in de kerkdienst. Wat spreekt je aan en wat niet? Wat raakt je? Wat irriteert je? Welke associaties roept de tekst op? Zo inspireren we elkaar met nieuwe inzichten én help je mij bij het schrijven van de preek. Ik stuur de tekst van te voren op, zodat je de tijd hebt om het rustig op je in te laten werken.

Data: maandag 30 september 2019, 2 december 2019, 17 februari 2020, 9 maart 2020, 19.30 uur. 
Opgeven vóór 23 september via of 06-12837524.
 
 
Job – ds Eline van Iperen Job – ds Eline van Iperen
Het bijbelboek Job is een juweel onder de oud-testamentische boeken. Hoe oud ook, het gaat over vragen die vandaag nog steeds actueel zijn. Namelijk: wat valt er te zeggen over God en lijden? Hoe zit het met Gods rechtvaardigheid en het menselijk lijden? Bestaat er onschuldig of zinloos lijden of zit er achter alle lijden een (goddelijke) bedoeling? Mag je boos zijn op God, of brengt geduld of gelatenheid je verder? Hoe kun je een naaste zijn voor iemand die lijdt? En welke valkuilen zijn er daarbij aan te wijzen? 
In vier avonden gaan wij (gedeeltes uit) het boek Job lezen en gaan we met elkaar in gesprek over al die vragen met betrekking tot God en lijden.

Data: maandag 13 en 27 januari, 10 februari, 2 maart 2020, 19.30 uur
Maximum aantal deelnemers: 12; bij heel veel extra opgaves start een parallelgroep op nader te overleggen data.
Opgeven vóór 6 januari bij: ds Eline van Iperen, tel 055-8438214 of
 
 
Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg Overwegingen rond het Donorregister – huisarts Marja Versteeg
Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. In het donorregister kan iedereen kiezen tussen:
1. Ja, ik geef toestemming
2. Nee, ik geef geen toestemming
3. Mijn partner of familie beslist
4. De door mij gekozen persoon beslist
En zoals vaker in het leven: niet kiezen is ook kiezen. Wie niet kiest, valt uiteindelijk automatisch in categorie 1.
Welke overwegingen spelen rond deze keuze: vanuit geloof, medisch, ethisch, impact op nabestaanden en afscheid nemen?
Deze vraag hebben we aan dokter Versteeg voorgelegd.
MARJA VERSTEEG is huisarts in Apeldoorn en lid van de Jachtlaankerk.

Datum: woensdag 29 januari 2020, 20.00 uur.
 
 
Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg Boeiende muziek in de Bronkerk  – Jan Hamberg
Kun je muziek die jou boeit op een avond in de Bronkerk laten horen en daar iets over vertellen? Met deze vraag heeft de commissie V&T Jan Hamberg de Veluwe over gestuurd. Hij denkt nog na hoe over hij het zal invullen, en dat wordt te zijner tijd nader aangekondigd, eventueel met thema. Wij laten ons verrassen!
JAN HAMBERG is organist, pianist en cantor van de Bronkerk.

Datum: woensdag 25 maart 2020, 20.00 uur