Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen op tot mondiale Covid-19 aanpak Religieuze en levensbeschouwelijke leiders roepen op tot mondiale Covid-19 aanpak
Zoals te lezen op de website van de Raad voor Kerken treft de coronacrisis alle landen en het virus houdt geen rekening met grenzen, culturen of religies. De solidariteit in Nederland en Europa geeft hoop, maar de globale samenleving is één geheel. Daarom roepen deze leiders de regering op om over de grenzen van het eigen continent te kijken. Een integrale internationale aanpak met aandacht voor zwakkeren in lage- en midden inkomenslanden is daarbij nodig.
Rabbijn Soetendorp, initiatiefnemer van de steunverklaring, zegt hierover: “In al onze spirituele tradities wordt de mensheid gezien als één lichaam. Wanneer een deel van het lichaam wordt aangetast, dringt de verstoring door in het gehele lichaam”.        
Met hun verklaring ondersteunen de ondertekenaars de recente oproep van een aantal partijen. In de notitie ‘No country is safe until every country is safe’ riepen zij fractievoorzitters en het kabinet op om een integrale internationale benadering te ontwikkelen en daarvoor 1% van de beschikbare 90 miljard ter beschikking te stellen. De auteurs stellen dat dit nodig is vanuit solidariteit, maar ook vanuit welbegrepen eigenbelang: door de internationale verbondenheid van Nederland met de wereld is onze volksgezondheid, onze economie en onze veiligheid afhankelijk van hoe andere landen Covid-19 bestrijden.
Auteurs zijn onder andere voormalig senator Jos van Gennip, voormalig Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm, de CEO van Cordaid Kees Zevenbergen en de President van Philips Nederland, Hans de Jong. 
De volledige steunverklaring is te vinden op www.raadvankerken.nl
terug