Teun Teun
Teun
“In de Bronkerk voel ik me veilig en beschermd, ik kom er thuis”
Al sinds 1985 is Teun te vinden in de Bronkerk. Toen was dat nog de Hervormde kerk Ugchelen. Daar was hij ook altijd al actief. Destijds als lid van de Duiker-commissie, die verhuur en gebruik van de Duiker regelde. Van de samenvoeging van de Hervormde kerk en de Gereformeerde kerk zegt Teun: “Dat ging eigenlijk best heel soepel. De stromingen en achtergronden waren verschillend maar dat verdween al snel naar de achtergrond. Er ontstond verbinding.”
De Bronkerk is een pluriforme gemeente. Teun vindt dat mooi, want daarmee zijn er ook verschillen van geloofsbeleving en meningen. Hierin komt ook direct de verbindende kracht van de Bronkerk tot uiting. “We willen samen blijven, we horen bij elkaar…” Daarbij haken er helaas ook wel eens mensen af. Teun vertelt: “In mijn eigen belijdenisdienst sprak de predikant over ‘de locomotief’ die uiteindelijk in verschillende wagonnetjes de passagiers toch allemaal naar het zelfde eindstation brengt.”
De vraag wat Teun zoekt in de kerk draait hij liever om. “Wat zou je missen als je er niet meer zou komen. Ik ben er thuis, op mijn gemak. Ik ben licht Hervormd opgevoed. De periode van de Christelijke School is daarin  bepalend geweest… de godsdienst-lessen boeiden mij.” Het was een vriendinnetje die hem meenam naar de jeugd bij de Hofstadkerk... samen zingen, luisteren naar sprekers en discussiëren.... en ontmoeten. “Dat heeft mijn geloofsleven gevormd.”
De kerk geeft Teun bescherming, veiligheid… een goed gevoel. Een plek van ‘thuiskomen bij mede geloofsgenoten’. “Ik ga voor kinderlijk geloof, zeker niet dogmatisch. Het voegt toe aan wie ik ben! Voor mij is de kerk ook een plek om te herijken! En iedere zondag is daarin ook weer verschillend. Ben ik koster, dan voel ik me vooral ook verantwoordelijk.” Dan kan Teun zo bezig zijn met zijn verantwoordelijkheid dat de inhoud van de dienst niet helemaal aan komt.
Teun is buiten de zondag ook actief in de kerk.  Hij verzorgt onder andere de advertenties in ‘De Bron’. Daarover is hij ook laaiend enthousiast. “Wij hebben een kerkblad dat tevens de dorpskrant is. Daarin zijn we uniek, want er zijn maar drie plaatsen in Nederland die dat kennen. Mijn enthousiasme vloeit voort uit de verbinding binnen het team die samen ‘de Bron’ maakt. Bronkerkers, mensen uit de katholieke parochie, de mensen uit het dorp Ugchelen.  We doen het samen vanuit  verschillende achtergronden. De verbinding die wij op deze manier  als kerk kunnen maken met  het dorp Ugchelen… dat is toch fantastisch!”
 
terug