Vakantiegeld Samen Delen 2019 Vakantiegeld Samen Delen 2019
Met deze actie willen we aandacht vragen voor de grote verschillen in inkomen onder de inwoners van Apeldoorn en Ugchelen. En daarnaast willen wij de inwoners van Apeldoorn en Ugchelen uitnodigen om een deel van hun vakantiegeld te delen met wie weinig of niets hebben.
Op dit moment zijn diverse werkgroepen aan het werk om de actie voor te bereiden. Tot en met mei zult u op verschillende momenten aan de actie worden herinnerd. U hoort dan ook hoe u een aanvraag kunt doen of hoe u uw financiële bijdrage kunt leveren. Alvast een eerste herinnering!
Diaconale werkgroep Vakantiegeld Samen Delen.
terug