Vakantiegeld Samen Delen voor de 9e keer

Vakantiegeld Samen Delen voor de 9e keer
De actie Vakantiegeld Samen Delen wil een verschil maken voor deze mensen. Als kerken geloven we in delen. In 2019 bracht de actie € 97.054,18 op. Dit bedrag kon in zijn geheel worden uitgedeeld aan 596 huishoudens, van wie de aanvraag voldeed aan de criteria van de actie. Dit jaar wordt de actie voor de 9e keer gehouden.
Vanaf half april is de website open voor aanvragen en is de folder beschikbaar. Vanaf die tijd kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen en giften zijn welkom t/m 4 juni.
Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL69 RABO 037 37 40 298 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Apeldoorn o.v.v. Vakantiegeld Samen Delen. Dit jaar kan ook geld gegeven worden via een QR-code. Dat maakt geven nog gemakkelijker! Gezien het feit dat steeds meer mensen een aanvraag indienen, hopen we dat de inkomsten ook een duidelijke stijging laten zien. Helpt u mee? Zie voor alle informatie de website: www.vakantiegeldsamendelenapeldoorn.nl


terug