Vorming en Toerusting (V&T) Vorming en Toerusting (V&T)

De Commissie Vorming en Toerusting wil een stimulerende en coördinerende rol vervullen bij alle vormende activiteiten. Te denken valt aan thema-avonden, kringwerk,  toerustingsactiviteiten, enz. Het gaat om oriënteren, inspireren en verdiepen in ons geloofsleven en in ons leven met elkaar, in ons werk en in de maatschappij en de wereld om ons heen.

Contactadres: 
Paul Gelderloos, tel. 055-542.34.95
e-maiadres: VenT@bronkerk.nl

Het gevarieerde programma Vorming en Toerusting van de Bronkerk is hier te bekijken: Programma 2019 - 2020

Tenzij anders aangegeven vinden de activiteiten van V&T plaats in de Bronkerk, Hoenderloseweg 10 in Ugchelen.
Als het programma om 20 uur begint, staat een kwartiertje eerder de koffie klaar.
Deelname aan de activiteiten is vrijblijvend en kosteloos, tenzij anders vermeld. Een vrijwillige bijdrage is uiteraard welkom.

Tevens kunt u het complete programma downloaden, in pdf. Dit programma bevat ook andere activiteiten binnen de Bronkerk.

terug