Zondag 17 oktober

Zondag 17 oktober

Zondag 17 oktober
Deze morgen is ds. Eline van Iperen onze voorganger.
Uit Kind op Zondag: Vrij zijn
Jezus spreekt de mensen in Jeruzalem toe. Hij zegt dat hij ergens heen zal gaan waar zij niet kunnen komen. De mensen begrijpen hem niet. Ook niet als Jezus zegt dat de waarheid hen zal bevrijden. De reactie van de toehoorders is: ‘Wij zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt u dan zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’
We lezen Johannes 8: 21-36

Diaconie collecte: Kerk in Actie-Werelddiaconaat.
Uitgangscollecte: Stichting Leergeld.

terug