Zondag 18 juli

Zondag 18 juli

Zondag 18 juli
Vandaag is ds. Regina Davelaar onze voorganger.
Uit Kind op Zondag: Met je neus uit de boeken.
Jezus is in gesprek met ‘Bijbelgeleerden’: mensen die veel weten van de heilige Schriften. Zij vinden dat de woorden en daden van Jezus niet passen bij wat in de wet van Mozes geschreven staat. Maar Jezus zegt dat wat hij doet juist de vervulling was van wat Mozes gezegd heeft.
We lezen Johannes 5: 36b-47

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: De Herberg.

terug