Zondag 19 september

Zondag 19 september

Zondag 19 september
Ds. Ella Kamper uit Driel is vanmorgen onze voorganger. Van harte welkom in de Bronkerk!
Uit Kind op Zondag: Waarom zoek je Jezus?
Jezus is in Jeruzalem, waar het Loofhuttenfeest gevierd wordt. Bij de tempel verkondigt hij het evangelie. De Farizeeën en hogepriesters sturen dienaren om hem te arresteren, de toehoorders zijn in verwarring. Wat bedoelt Jezus toch met zijn woorden?
We lezen Johannes 7: 32-39

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Stichting Leergeld.

terug