Zondag 20 juni

Zondag 20 juni

Zondag 20 juni
Vandaag is ds Janny Eldering onze voorganger. Zij is een goede bekende voor ons en we heten haar van harte welkom!

Als u aanwezig wilt zijn in de dienst, moet u zich aanmelden. Zie hierboven.
Uit Kind op Zondag: Hij weet het.
Jezus blijft twee dagen in een Samaritaanse stad, waar  veel mensen tot geloof komen. Hij vertelt zijn leerlingen dat zij hem kunnen helpen: zij mogen een oogst binnenhalen waar ze zelf geen moeite voor hebben hoeven doen.
We lezen Johannes 4: 27-42

Diaconie collecte: Kerk in Actie – Noodhulp.
Uitgangscollecte: Sant’Egidio

terug