Zondag 20 september

Zondag 20 september

Zondag 20 september
Onze voorganger is ds. Eline van Iperen.
Vandaag is het startzondag met als thema “Het goede leven” Elders in deze Bron leest u meer over dit start-weekend.
In de viering wordt een verbinding gemaakt met wat er op zaterdag in de workshops aan de orde is geweest, en wordt alles in het wijde perspectief van Gods goedheid geplaatst. Ook vieren we met 3 kinderen die naar de Brugklas zijn gegaan hun keerpuntfeest: het moment in hun leven waarop zij iets losser van hun ouders, maar met de bagage die zij (en wij als gemeente) hen gegeven hebben, zelf een stap zetten in de richting van het goede leven.
Gelezen worden woorden van Jezus over het goede leven uit de Bergrede. Matteus 6: 19-21, 24.

Collecte diaconie: Eigen diaconie

terug