Zondag 14 april, 10.00 uur, Palmzondag

Zondag 14 april, 10.00 uur, Palmzondag

Voorganger is diaken Th. Van Driel (Apeldoorn)
 

Deze morgen mogen we diaken Theo van Driel uit Apeldoorn (Lutherse kerk: ook PKN!)welkom heten. Fijn om hem in ons midden te hebben.

De kinderen maken een Palmpasenstok. Als ze weer in de kerk terugkomen mogen we deze bewonderen.

Uit Kind op Zondag: Juichen 
We horen het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. De mensen daar langs de weg weten het zeker: Jezus zal een nieuw begin maken. Daarom juichen ze hem toe als een koning. Deze zondag staat in het teken van palmtakken en vrolijke liederen. (Lucas 19: 29-40).

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatje, Apeldoorn 
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

terug