Zondag 14 juli, 09.30 uur

Zondag 14 juli, 09.30 uur
Voorganger is diaken Theo van Driel (Apeldoorn)

Diaken Theo van Driel van de Lutherse kerk (ook PKN ! ) uit Apeldoorn gaat voor.
Uit Kind op Zondag: Naast wie sta jij? 
Vandaag lezen we het prachtige, bekende verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het koninkrijk van God ziet eruit als een beroofde reiziger. Je hoeft maar bij hem neer te knielen en je bent er. Lucas 10:25-37.

Diaconie collecte: Eigen diaconie
Uitgangscollecte: De Herberg/ Citypastoraat

Koffiedrinken na de dienst

terug