Zondag 15 december, 10.00 uur, 3de Advent, Maaltijd van de Heer

Zondag 15 december, 10.00 uur, 3de Advent, Maaltijd van de Heer
Voorganger is ds. Regina Davelaar

Op deze 3e Adventzondag vieren we de Maaltijd van de Heer.
In de dienst staat 2 Samuel 7:8-11, 17-19 centraal: God belooft aan David dat er altijd iemand uit zijn familie als koning over Israël zal heersen. In de lijst met voorouders van Jezus in het Matteüsevangelie sluit David het eerste blokje van veertien namen af. Hij staat daarmee op de overgang tussen de begintijd van het volk van Israël en de tijd waarin Israël door koningen wordt geregeerd. De naam David zou ‘lieveling’ kunnen betekenen.

Uit Kind op Zondag: Hoe maak je het goed?
Als de profeet Micha vertelt dat God teleurgesteld is in zijn volk, reageren de mensen met: ‘Misschien moeten we offers brengen om het goed te maken.’ Maar dat is niet wat God wil. Hij vraagt niet om extra geld in de collectezak, maar om een andere houding: Doe recht en ga de weg van God. Micha 6: 1-8.

Diaconie collecte: Werelddiaconaat
Uitgangscollecte: Voedselbank.

Na de dienst is er koffie drinken.
terug