Zondag 15 maart, 10.00 uur, 3de zondag 40-dagentijd

Zondag 15 maart, 10.00 uur, 3de zondag 40-dagentijd
Voorganger is ds. Regina Davelaar

We vervolgen het leesrooster uit de Bergrede, in het kader van het 40-dagentijdproject “Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Deze week staan we stil bij Jezus’ oproep om vriend én vijand lief te hebben, net zoals God zijn zon laat opgaan over goede en slechte mensen (Matteus 5: 43-48). Het thema is daarom: Je moet goed zijn voor iedereen.

Diaconie collecte: Noodhulp
Uitgangscollecte: Schuldhulpmaatjes
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

terug