Zondag 16 juni, 09.30 uur

Zondag 16 juni, 09.30 uur
Voorganger is diaken Theo van Driel

Deze morgen is de heerTheo van Driel, diaken van de Lutherse Kerk, onze voorganger. Hij is inmiddels een vertrouwd gezicht in onze diensten geworden. Opnieuw van harte welkom! 

Uit Kind op Zondag: Mag ik iets vragen? 
Nikodemus, een Farizeeër, gaat ’s avonds laat naar Jezus. Hij heeft veel vragen. Hoe kan een mens opnieuw geboren worden als hij al oud is? Hoe kan hij opnieuw tevoorschijn komen uit de buik van zijn moeder?. (Johannes 3: 1-16).

Diaconie collecte: Eigen diaconie.
Uitgangscollecte: ZOA (Vluchtelingenwerk).
Kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

terug