Zondag 17 januari

Zondag 17 januari

Zondag 17 januari
Vanmorgen is de viering voorbereid daar de Oecumenische Werkgroep. Ds. Regina Davelaar en de heer Gerard Disberg zijn de voorgangers en de leden van de werkgroep hebben een belangrijke inbreng. Het is het begin van de Week van gebed voor eenheid van christenen. Thema dit jaar: #blijfinmijnliefde. Het is een oproep van Jezus zelf uit het evangelie volgens Johannes. Jezus zei tegen zijn discipelen: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen.’ Hij gebruikt het beeld van de wijnstok. Jezus is de wijnstok en God de wijnbouwer.
Uit Kind  op Zondag: Het is zover.
Jezus is op een bruiloft in Kana. Als de wijn op is, vraagt hij de bedienden om zes grote vaten met water te vullen. Het water verandert in wijn. We lezen Johannes 2: 1-11

Diaconie collecte: Bestemming gekozen door Oecumenische Werkgroep.
Uitgangscollecte: Stichting Present.

terug